😄Smajlíci

Na serveru fungují smajlíci, zjistíte je z menu a zapisují se do chatu, příklad: :shrug:

  • /emojis → Zobrazí menu se smajlíky

Last updated