🦄Piňata

Za každých 50 hlasů, se na /spawn objeví Piňata. Ze které padá iron, gold nebo třeba diamant. Po zabití každý dostane 5 vote klíčů. Abyste odměnu z Piňaty dostaly, musíte do ní bouchnout.

  • /pool → Zobrazí počet potřebných peněz k zakoupení Pinaty

  • /pinatapool → <částka> Přidá částku k ostatním penězím. (/pool)

Last updated