🗣️Přihlášení

Aby ses přidal na premium list, musíš mít originalní minecraft!

  • /login → Přihlásí tě.

  • /register → Zaregistruje tě.

  • /premium → Přidá tě na premium list. Takže se nebudeš muset znovu přihlašovat.

  • /changepassword <staréHeslo> <novéHeslo> → Změní tvoje heslo na nové.

Last updated