Ranky a Limity

PříkazyKnightHeroLegendDonator

/dback

/feed

/ext

/hat

/head

/msgtoggle

/tptoggle

/back

/ec

/heal

/head

/pweather

/craft

/ptime

/koš

/repair

/ride

/armorstand

/fly

/god

LimityKnightHeroLegendDonator

Počet home

5

10

15

25

Počet pomocníků

8

12

15

20

Počet Mark Hopperů

30

40

50

60

Počet Mark Beden

2

3

5

7

Počet aukcí

10

12

15

20

Last updated