💰Měšce

Lze získat pouze z Boxů /boxy. Fungují tak, že je položíte na zem a získáte náhodný počet peněz.

Last updated