🏝️Ostrov

 • /menu → Veškeré základní dovednosti ohledně ostrovu.

 • /is → Vytvoření ostrovu.

 • /is border → Vypne/změní ohraničení ostrovu.

 • /is coop <nick> → Přidá daného hráče na ostrov. (dočasně, po odpojení ze serveru,

  se hráč automaticky vyloučí)

 • /is invite → Pozve daného hráče na ostrov.

 • /is accept → Přijme pozvánku na ostrov.

 • /is blocks → Hodnota blocků na ostrově.

 • /is level → Level ostrovu.

 • /is setwarp → Vytvoří warp na ostrově.

 • /is warp → Zobrazí menu s warpy. (lze nastavit soukromý/veřejný nebo změnit item či popisek)

 • /is delwarp → Smaže daný warp.

 • /mise → Hráčské a ostrovní mise. (hráčské dělá hráč sám, ostrovní dělá celý ostrov společně)

 • /is name →Změní jméno daného ostrovu.

 • /is rate → Ohodnotí daný ostrov.

 • /nastaveni → Zobrazí nastavení ostrovu. (nastavení deště, slunečného počasí nebo spawn monster)

 • /vylepseni → Zobrazí vylepšení ostrovu. (vylepšení generátoru, velikost...)

 • /is transfer → Převede ostrov na daného hráče.

 • /is toggle blocks → Zruší stackování blocků při položení.

Last updated