🗃️Boxy

Boxy, ze kterých pomocí klíče dostaneš odměnu. Jsou 4 druhy: Vote, Royal, Ethernal, Wand. Klíče od Vote získáš z /vote. Klíče od Royal a Ethernal si můžeš zakoupit → /store, nebo je můžeš vyhrát z eventů, nebo z Vote boxu. Klíče od Wand, lze získat jen ze zabíjení čarodejnic pomocí ruky.

  • /boxy → teleportne tě k Boxům

Last updated